Меню категорій

Кодекс WordPress

Повний каталог усіх існуючих функцій двигунця WordPress із прикладами використання та детальними поясненнями українською мовою.

Повний список функцій WordPress

Сторінка на стадії розробки, доповнюється поступово.

Функція Що робить функція
__() Перекладає рядок та повертає його.
_e() Перекладає рядок та виводить його на екран.
_ex() Перекладає рядок із врахуванням контексту та виводить його.
_n() Реєструє значення рядка в однині та множині для подальшого перекладу.
_n_noop() Реєструє значення рядка в однині та множині для подальшого перекладу. Дозволяє працювати з невідомим числовим значенням.
_nx() Перекладає рядок із врахуванням контексту, формуючи для нього однину та множину, та повертає його.
_x() Перекладає рядок із врахуванням контексту та повертає його.
absint() Перетворює передане значення в ціле невід'ємне число.
add_comment_meta() Додає метадані для вказаного коментаря.
add_comments_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Коментарі".
add_dashboard_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Майстерня".
add_filter() Додає функцію до вказаного фільтра. Використовується як хук, що допомагає змінити потрібні дані на льоту.
add_image_size() Реєструє новий розмір зображення, який буде автоматично генеруватися при додаванні картинки в медіагалерею.
add_magic_quotes() Екранує спеціальні символи у всіх елементах вказаного масиву.
add_management_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Інструменти".
add_media_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Медіафайли".
add_menu_page() Додає в адмінпанелі розділ меню та сторінку для нього.
add_meta_box() Додає метабокс на сторінці редагування вказаних типів запису.
add_option() Додає опцію (загальне налаштування) до бази даних сайту.
add_options_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Налаштування".
add_pages_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Сторінки".
add_plugins_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Плагіни".
add_post_meta() Додає метаполе до вказаного запису.
add_post_type_support() Додає підтримку необхідних функцій для вказаного типу запису.
add_posts_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Записи".
add_query_arg() Змінює посилання на сторінку, додаючи до нього параметри.
add_settings_error() Реєструє помилку або сповіщення для відображення на сторінках адмінпанелі.
add_settings_field() Додає HTML-поле на сторінку налаштувань WordPress в адмінпанелі.
add_settings_section() Додає окремий розділ на сторінці налаштувань WordPress в адмінпанелі.
add_shortcode() Додає шорткод для використання у WordPress.
add_site_meta() Додає метадані для сайту в режимі мультисайт.
add_submenu_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього у вказаному розділі.
add_term_meta() Додає метадані для вказаного терміна таксономії.
add_theme_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Вигляд".
add_theme_support() Додає до теми підтримку додаткових функцій – форматів записів, зображень, заголовків, меню тощо.
add_user_meta() Додає метадані для вказаного користувача.
add_users_page() Додає в адмінпанелі дочірній пункт меню та сторінку для нього в розділі "Користувачі".
admin_url() Повертає посилання на головну сторінку адмінпанелі.
antispambot() Повертає вказану адресу email, перетворюючи у ній випадкові символи на HTML-сутності для захисту від спаму.
apply_filters() Застосовує вказаний фільтр для вказаної змінної.
attachment_url_to_postid() Приймає URL вкладення (зображення тощо) і повертає його ID.
author_can() Перевіряє дозволи автора запису.
backslashit() Додає зворотні косі риски перед кожним символом латинського алфавіту та перед цифрами на початку вказаного рядка.
balanceTags() Залежно від налаштувань в адмінпанелі, виправляє некоректний XHTML-код (закриває незакриті теги, розставляє їх у правильному порядку) або повертає початковий рядок.
bloginfo() Виводить на екран інформацію про сайт.
body_class() Виводить атрибут "клас" і весь його вміст для тега <body>.
bool_from_yn() Повертає TRUE, якщо аргументом вказано Y або y, в усіх інших випадках – FALSE.
cache_javascript_headers() Встановлює заголовки headers для JavaScript та кешує їх на 10 днів.
capital_P_dangit() Замінює неправильне написання Wordpress на WordPress.
cat_is_ancestor_of() Приймає ID двох категорій і повертає TRUE, якщо перша є батьківською категорією другої (незалежно від рівня вкладеності).
category_description() Повертає опис категорії по вказаному ID або поточної категорії.
check_ajax_referer() Перевіряє валідність одноразового числа nonce в AJAX-запиті.
checked() Повертає або виводить атрибут checked, якщо два передані їй значення збігаються.
comment_author() Виводить ім'я автора коментаря.
comment_class() Виводить атрибут "клас" і набір класів для коментаря.
comment_date() Виводить дату публікації коментаря у вказаному форматі.
comment_form() Виводить форму додавання коментаря.
comment_id_fields() Виводить приховані поля для форми надсилання коментаря.
comment_ID() Виводить ID поточного коментаря.
comment_text() Виводить вміст коментаря по його ID або поточного коментаря.
comments_open() Перевіряє, чи дозволено коментувати даний або вказаний запис.
comments_template() Підключає шаблон коментарів та визначає його глобальні змінні.
content_url() Повертає повне посилання на теку wp_content.
convert_chars() Конвертує символи амперсанда (&) в рядку у HTML-сутності.
convert_smilies() Конвертує текстові коди смайлів у емодзі чи зображення.
current_user_can() Перевіряє права поточного користувача на виконання вказаної дії і повертає TRUE або FALSE.
deactivate_plugins() Деактивовує (вимикає) плагіни.
delete_comment_meta() Видаляє метадані вказаного коментаря.
delete_metadata() Видаляє метадані вказаного типу запису (за ключем по ID або всі разом).
delete_option() Видаляє опцію (загальне налаштування) із бази даних сайту.
delete_post_meta_by_key() Видаляє всі метадані із бази даних за заданим ключем.
delete_post_meta() Видаляє метадані вказаного запису за ID та ключем.
delete_site_meta_by_key() Видаляє метадані всіх сайтів у режимі мультисайт за заданим ключем.
delete_site_meta() Видаляє метадані вказаного сайту в режимі мультисайт за заданим ключем.
delete_site_option() Видаляє опцію (загальне налаштування) із бази даних в режимі мультисайт.
delete_site_transient() Видаляє значення із транзитного кешу в режимі мультисайт.
delete_term_meta() Видаляє метадані терміна таксономії по ID.
delete_transient() Видаляє значення із транзитного кешу.
delete_user_meta() Видаляє метадані вказаного користувача за заданим ключем.
do_action() Створює хук, у який можна додати будь-яку функцію в іншому місці коду та виконати її.
do_robots() Виводить рекомендований вміст файлу robots.txt.
do_settings_sections() Виводить всі секції та їхній вміст для вказаної сторінки адмінпанелі.
do_shortcode() Знаходить шорткод у вказаному рядку і виконує його.
dynamic_sidebar() Перевіряє сайдбар на наявність вмісту в ньому, а також виводить його.
edit_tag_link() Виводить готове сформоване посилання з тегами на сторінку редагування позначки.
edit_term_link() Виводить готове сформоване посилання з тегами на сторінку редагування терміна таксономії.
email_exists() Повертає ID користувача, зареєстрованого під вказаним email, або NULL.
ent2ncr() Перетворює текстові HTML-сутності в переданому рядку у числові.
esc_attr__() Перекладає рядок, автоматично очищаючи його для використання в HTML-атрибутах.
esc_attr_e() Перекладає рядок, автоматично очищаючи його для використання в HTML-атрибутах, і відразу виводить на екран.
esc_attr_x() Перекладає рядок із врахуванням контексту, автоматично очищаючи його для використання в HTML-атрибутах.
esc_attr() Очищає рядок для використання в HTML-атрибутах.
esc_html__() Перекладає рядок із екранованими HTML-тегами та повертає його.
esc_html_e() Перекладає рядок із екранованими HTML-тегами та виводить його на екран.
esc_html_x() Перекладає рядок із врахуванням контексту, екранує в ньому HTML-теги та повертає його.
esc_html() Екранує HTML-теги у рядку та повертає його.
esc_js() Очищає рядок для використання в JavaScript.
esc_textarea() Очищає рядок для використання в тегу textarea.
esc_url_raw() Очищає посилання для перенаправлень, HTML-запитів та запитів до бази даних.
esc_url() Очищає посилання для безпечного виводу на екран.
force_balance_tags() Виправляє некоректний XHTML-код (закриває незакриті теги, розставляє їх у правильному порядку).
get_adjacent_post() Повертає об'єкт попереднього або наступного запису.
get_admin_page_title() Повертає заголовок сторінки адмінпанелі.
get_all_page_ids() Повертає масив ID всіх сторінок сайту (записів типу page).
get_ancestors() Повертає масив ID батьківських елементів запису будь-якого типу.
get_attached_file() Повертає повний шлях до файлу по його ID.
get_avatar_url() Повертає посилання на аватар користувача.
get_avatar() Повертає сформований тег img для аватару користувача.
get_blog_id_from_url() Повертає ID сайту в режимі мультисайт за його посиланням.
get_bloginfo() Повертає параметри сайту.
get_body_class() Повертає масив класів для тега body.
get_boundary_post() Повертає об'єкт першого або останнього запису на сайті.
get_cat_ID() Повертає ID категорії за її назвою.
get_cat_name() Повертає назву категорії за її ID.
get_categories() Повертає масив об'єктів категорій або інших таксономій.
get_category_by_slug() Повертає об'єкт категорії за вказаним слагом.
get_category_link() Повертає посилання на категорію за вказаним ID.
get_category_parents() Повертає батьківські категорії для вказаного ID.
get_category() Повертає об'єкт категорії за вказаним ID.
get_children() Повертає дочірні елементи для вказаного запису.