У попередній статті ми встановлювали на систему Linux Mint (Ubuntu) локальний сервер. Без жодних зусиль таким способом можна створити один сайт, але не більше. Щоб розгорнути на своєму локальному сервері кілька сайтів, потрібно зробити ще декілька речей. Розглянемо їх детально.

Редагуємо хости

У першу чергу заглянемо у файл /etc/hosts – у ньому потрібно знайти стрічку 127.0.0.1 localhost і додати після неї назву свого додатково сайту (чи декількох). Допустимо, ти хочеш додати ще один сайт, доступ до якого буде за адресою http://test. В такому випадку редагуємо вищезгаданий рядок так, щоб він мав отакий вигляд:

127.0.0.1 localhost test

Розташування сайту

Тепер створимо теку для нашого нового сайту. Теку теж назвемо test, щоб не було плутанини:

sudo mkdir /var/www/test

Новій теці бажано змінити права, оскільки дуже часто бувають проблеми із роботою сайтових двигунців, якщо неправильно розподілені права. Тому виставляємо права по правилу "все всім":

sudo chmod -R 777 /var/www/test

Для швидкого доступу можна створити символічне посилання на дану теку в домашній теці. Це справа особиста, даний крок можна пропустити. Якщо ж ні, то вводимо наступну команду:

suno ln -s /var/www/test ~/test

Файл налаштувань для сайту

Створимо де-небудь у домашній теці файл test.conf із наступним вмістом:

<VirtualHost test:80>
  ServerAlias test www.test
  DocumentRoot /var/www/test
  <Directory var/www/test/>
    AllowOverride All
  </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost test:443>
  ServerAlias test www.test
  DocumentRoot /var/www/test
  <Directory var/www/test/>
    AllowOverride All
  </Directory>

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
</VirtualHost>

Його потрібно скопіювати із правами суперкористувача у теку /etc/apache2/sites-available:

sudo mv ./test.conf /etc/apache2/sites-available

Даний сайт не буде працювати, поки ми його не активуємо:

sudo a2ensite test

Для увімкнення семантичних посилань (friendly URL) активуємо ще модуль mod-rewrite:

sudo a2enmod rewrite

А для доступу до сайту по HTTPS активуємо модуль SSL:

sudo a2enmod ssl

Тепер перезапустимо сервер:

sudo service apache2 restart

Все готово, можеш перевірити: сайт, який розміщений у теці /var/www/test, буде доступний у браузері за адресою http://test або https://test.