Передмова

Як уже неодноразово обговорювалося на різних форумах, якщо хочеш швидко і безболісно встановити Arch, встановлюй Manjaro. Справді, я пишу цю статтю з Manjaro Linux – хотів спробувати, що це за система і чому її так розхвалюють. Якщо чесно – мені вона досить сподобалася, можу впевнено сказати, що це найкращий із готових варіантів Linux, які я будь-коли тестував. Але з огляду на те, що я люблю чистоту в системі, я все-таки віддаю перевагу батькові-конструктору, тобто Arch Linux, в якому кожен пакет ти встановлюєш ручками, зате добре знаєш, що встановив і де прописав свої налаштування.

Для просунутих користувачів, хто може читати англійською, порада не заморочуватися цією статтею – вона для загального розуміння початківцями. Краще перейди на офіційний сайт Arch Linux та пройдися по їхній докладній інструкції – так буде надійніше 😉

https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_guide

Підключення до інтернету при встановленні Arch Linux

Дротове підключення Ethernet (кабель від роутера до компа) працюватиме без жодних налаштувань. А от WiFi потрібно налаштовувати за допомогою iwd (iNet wireless daemon).

Перш за все виводимо список доступних пристроїв із бездротовим доступом до інтернету:

iw dev

На моєму тестовому ноутбуці вивід команди був отаким:

Як просто встановити Arch Linux

Тепер знайдемо потрібне нам з'єднання WiFi, вибравши рядки з SSID (назвами WiFi) із виводу команди iw scan:

iw dev wlan0 scan | grep SSID

Цього разу я отримав отакий результат:

Як просто встановити Arch Linux

Якщо в результаті виконання даної команди у тебе не вивівся список WiFi-мереж, а вискочила помилка command failed: Network is down (-100), спробуй активувати мережевий адаптер командою

sudo ip link set wlan0 up

Якщо ж і це не допомогло, потрібно розблокувати інтерфейси, зроби це за допомогою наступної команди:

rfkill unblock all

А тоді знову введи попередню команду.

Як видно по зображенню, система бачить мій WiFi, а, знаючи пароль до нього, можемо легко під'єднатися:

iwctl --passphrase "password" station wlan0 connect ivaniura

Де "password" – пароль до твого WiFi, ivaniura – назва WiFi, а wlan0 – назва пристрою WiFi у твоєму ноутбуці, за допомогою якого ти підключаєшся.

Перевірити з'єднання можна отак:

ping google.com -c 3

При вдалому з'єднанні отримаєш приблизно отаку відповідь:

Як просто встановити Arch Linux

Розмітка диска

Якщо ти слідкуєш за оновленнями мого блогу, то мав/мала б уже засвоїти принцип розподілу жорсткого диска на розділи. При виникненні проблем дивись оцю статтю.

  А в даному випадку я зроблю дві прості розмітки на MBR та GPT. Вводимо команду, продемонстровану нижче, і створюємо розділи диска:

  cfdisk /dev/sda

  Розмітка диска для MBR

  • /dev/sda1 – 512 Мб – boot (завантажувальний розділ) – ext2
  • /dev/sda2 – решта місткості – решта системи (кореневий каталог) – ext4

  Розмітка диска для GPT

  • /dev/sda1 – 512 Мб – boot (завантажувальний розділ) – fat32
  • /dev/sda2 – решта місткості – решта системи (кореневий каталог) – ext4

  Як просто встановити Arch Linux

  Форматуємо та монтуємо розділи.

  MBR:

  mkfs.ext2 /dev/sda1
  mkfs.ext4 /dev/sda2
  mount /dev/sda2 /mnt
  mkdir /mnt/boot
  mount /dev/sda1 /mnt/boot

  GPT:

  mkfs.vfat -F 32 /dev/sda1
  mkfs.ext4 /dev/sda2
  mount /dev/sda2 /mnt
  mkdir /mnt/boot
  mount /dev/sda1 /mnt/boot

  Встановлення Arch Linux

  Встановлюємо reflector на Live-систему та генеруємо список дзеркал:

  pacman -Sy reflector
  reflector --verbose -p https --latest 20 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

  Розгортаємо основні системні пакети:

  pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware nano xorg-server xorg-xinit xorg-apps xorg-drivers mesa-libgl git reflector xdg-user-dirs ntfs-3g exfat-utils networkmanager

  Увага! Пакунок xorg-drivers зі списку установить усі вільні драйвери для відео. Якщо ти хочеш встановити драйвер для конкретної відеокарти, то не встановлюй даного пакунка, а обери зі списку нижче драйвер до твоєї відеокарти. Або шукай пропрієтарний (комерційний) драйвер, якщо є потреба.

  Назви пакунків вільних драйверів відео:

  • xf86-video-intel (Intel)
  • xf86-video-nouveau (Nvidia)
  • xf86-video-ati (AMD)
  • xf86-video-vesa (Virtualbox)

  Після цього генеруємо файл FSTAB та переходимо під рутом у встановлену систему:

  genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
  arch-chroot /mnt

  Налаштування Arch Linux

  Встановлюємо рідний часовий пояс:

  ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Kiev /etc/localtime

  Вмикаємо синхронізацію часу по UTC:

  hwclock --systohc

  Додаємо локалізацію. Для цього відкриваємо файл:

  nano /etc/locale.gen

  Розкоментовуємо в ньому два рядки:

  en_US.UTF-8 UTF-8
  uk_UA.UTF-8 UTF-8

  І запускаємо генерування локалей:

  locale-gen

  Вносимо зміни у файл locale.conf:

  echo LANG=uk_UA.UTF-8 > /etc/locale.conf

  Відкриваємо файл налаштувань консолі:

  nano /etc/vconsole.conf

  Додаємо в нього два рядки:

  KEYMAP=uk
  FONT=cyr-sun16

  Задаємо ім'я хоста:

  echo myhostname > /etc/hostname

  Генеруємо скрипт mkinitcpio:

  mkinitcpio -P

  Задаємо пароль користувачу root:

  passwd

  Створюємо звичайного користувача:

  useradd -m -g users -G power,wheel,audio,video,storage,lp,scanner,games -s /bin/bash username

  Задаємо пароль і йому:

  passwd username

  Доступ username до sudo:

  EDITOR=nano visudo

  Зверни увагу, що просто так командою nano /etc/sudoers даний файл тепер редагувати не можна - виключно через visudo. Це зроблено в цілях безпеки, щоб ти на мав/ла можливості "поламати" команду sudo.

  Розкоментовуємо рядок:

  %wheel ALL=(ALL) ALL

  Редагуємо pacman:

  nano /etc/pacman.conf

  Розкоментовуємо рядки:

  #[multilib]
  #Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

  Активуємо менеджер мережі:

  systemctl enable NetworkManager

  Встановлюємо завантажувач:

  MBR

  pacman -Sy grub
  grub-install /dev/sda
  grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

  GPT

  pacman -Sy grub efibootmgr
  grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=grub
  grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

  Виходимо з дочірньої системи, розмонтовуємо розділи та перезавантажуємося:

  exit
  umount /mnt/boot
  umount /mnt
  reboot

  Післямова

  Після перезавантаження ти традиційно потрапиш у голу консоль, а наступним кроком буде вибір та встановлення менеджера входу та робочого середовища.

  Зверни увагу – якщо ти під'єднуєшся до інтернету напряму через кабель до роутера, то відразу матимеш доступ до інтернету, але якщо під'єднуєшся по WiFi, то в тебе виникнуть проблеми – iw dev тепер вже не працюватиме, оскільки ми не встановлювали пакунок iw, а встановили networkmanager.  Тому команда пошуку доступних WiFi-мереж тепер матиме отакий вигляд:

  nmcli device wifi list

  А команда підключення до WiFi:

  nmcli device wifi connect your_wifi password your_password

  де your_wifi – назва твого WiFi, а your_password – пароль від нього.

  Після встановлення будь-якого робочого середовища дані команди будуть непотрібні – всі налаштування проводитимуться через звичайний інтерфейс (як у Windows через системний лоток, лінуксоїди-знавці – вибачте за порівняння 😂).